Twitter Linkedin Instagram YouTube

انواع دبریدمان چیست؟ دبریدمان شارپ دبریدمان مکانیکی دبریدمان اتولیتیک

دبریدمان شارپ

دبریدمان چیست؟ دبریدمان برداشتن بافت های، آلوده یا آسیب دیده از سطح زخم برای تسریع در بهبود زخم است. همانطور که قبلاً ذکر شد ، بافت نکروتیک یک محیط ایده…

کلوستومی چیست؟ چرایی، عمل کلوستومی و مراقبت از کولوستومی

کولوستومی

کلوستومی Colostomy چیست؟ کولوستومی یک عمل جراحی است که یک انتهای روده بزرگ را از طریق دیواره شکم بیرون می آورد. در طی این روش، یک انتهای روده بزرگ از…

مشاوره رایگان!!!!